11 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.  นายสุธรรมบุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วย พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายสมศักดิ์ เมดาน รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และนายอิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี เข้ายื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร แสดงความกังวลและคัดค้านการยกร่างยกเลิกแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม โดยมี นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้รับหนังสือ ณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ