25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 น. พลโทเชษฐา ตรงดี รองเสนาธิการทหารบก พร้อมคณะ เข้าคารวะและหารือกับนายอรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วยนายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรีร่วมหารือ ณ ห้องรับรองสำนักจุฬาราชมนตรี ชั้น 3 อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ