วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักจุฬาราชมนตรีจัดประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายอรุณ บุญชม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี ชั้น 3 ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ