4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องรับรองสำนักจุฬาราชมนตรี นาย Essam Saleh Al Getale อุปทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งอุปทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย เป็นการเข้าพบเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสำนักจุฬาราชมนตรีกับสถานเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบีย และเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย เพื่อความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อันจะเป็นผลประโยชน์ระหว่างทั้งสองประเทศต่อไป