25 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ  ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าคารวะและอวยพรปีใหม่ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) พร้อมกันนี้ได้มอบทุนการศึกษาผ่านท่านจุฬาราชมนตรีเพื่อนำมอบให้แก่นักศึกษาเป็นลำดับต่อไป