6 มกราคม 564 เวลา 14.00 น. นายเฉลิมพล  บุญย้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเงินฝาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) นำผู้บริหารเข้าคารวะและมอบปฏิทินอิสลามให้กับสำนักจุฬาราชมนตรี พร้อมรายงานการดำเนินงานของกองทุนธนาคารอิสลาม (Islamic Banking Fund) เกี่ยวกับการคืนกำไรสู่สังคมมุสลิม โดยมี นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี และนายอิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองสำนักจุฬาราชมนตรี