4 มกราคม 2564 เวลา 10.20 น. นายแพทย์สุรินทร์ นัมคณิสรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองสามวาพร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาล เข้ามอบกระเช้าในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และหาเรือในการสร้างห้องละหมาดของโรงพยาบาลฯ โดยมี นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี นายอิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี และนายสมชาย เจ๊ะวังมา รักษาการผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองสำนักจุฬาราชมนตรี