25 ธันวาคม 2563  ณ  สำนักงานจุฬาราชมนตรี ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้แทนจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ เมดาน รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และนายสมชาย เจ๊ะวังมา รักษาการผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับคณะทำงานโครงการวาว (VAW-Violence Against Women) ประกอบด้วย องค์การอ็อกเฟม สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชมรมผู้นำมุสลิมะฮ์นราธิวาส สมาคมสวัสดิการมุสลิมะฮ์ยะลา ผู้แทนคณะกรรมการอิสลาม จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส นักวิชาการ ม.ฟาฎอนี และผู้แทน ศอ.บต. ในโอกสร่วมประชุมหารือ เพื่อนำเสนอสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะประเด็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่กระทบต่อเด็กและสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผลการหารือคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจะได้นำข้อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยต่อไป