การสอบคัดเลือกผู้รับทุน ม.อัล อัซฮัร ประจำปี 2562/2563
เริ่ม 23 กรกฎาคม 2019 ถึง 26 กรกฎาคม 2019

 กำหนดสอบเพื่อคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยอัล อัซฮัร ประจำปีการ 2562/2563 ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2562   ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร