สำนักจุฬาราชมนตรี

อาคารสำนักจุฬาราชมนตรี ชั้น 3 ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

โทรศัพท์ : 0-2949-4278 , 0-2949-4312-3

โทรสาร : 0-2949-4220

www.skthai.org  E-mail : info@skthai.org