รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้ามอบกระเข้าในโอกาสเดือนรอมฎอน 1442
 • 27 April 2021
 • 416
 • 0
26 เมษายน 2564 เวลา 13.40 น. ณ ห้องรับรองสำนักจุฬาราชมนตรี นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วย นายสมชาย...
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทย
 • 29 March 2021
 • 862
 • 0
24 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. จุฬาราชมนตรี (นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล) ได้มอบหมายให้ นายอรุณ บุญชม ประธานคณะผู้ทรงคุณวุ...
อ่านต่อ
ให้การต้อนรับคณะกรรมการศูนย์ประสานงานเพื่อเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศป.ดส.)
 • 25 March 2021
 • 452
 • 0
23 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี  นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี มอบหมายให้นายป...
อ่านต่อ
คณะผู้แทนจุฬาราชมนตรี เยี่ยมคารวะองค์กรศาสนาคริสต์ 5 องค์กร
 • 19 March 2021
 • 370
 • 0
15 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. จุฬาราชมนตรี (นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล) ได้มอบหมายให้คณะผู้แทน ประกอบด้วย นายอรุณ บุญชม...
อ่านต่อ
สำนักจุฬาฯ และสนง.คณะกรรมการกลางฯ ยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร แสดงความกังวลและคัดค้านการยกร่างยกเลิกแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม
 • 12 March 2021
 • 544
 • 0
11 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.  นายสุธรรมบุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วย พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิ...
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับรองเสนาธิการทหารบกและคณะ
 • 3 March 2021
 • 329
 • 0
25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 น. พลโทเชษฐา ตรงดี รองเสนาธิการทหารบก พร้อมคณะ เข้าคารวะและหารือกับนายอรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬ...
อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฏิ้ลฟิตร์ (ฉบับที่ 5/2564)
 • 6 May 2021
 • 1493
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฏิ้ลฟิตร์  (ฉบับที่ 5/2564) ดาวน์โหลดประกาศ https://bit.ly/2SmkAzq  
อ่านต่อ
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล ฮศ .1442
 • 26 April 2021
 • 4940
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาลฮิจเราะห์ศักราช 1442 ......................     เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1เดือนเซาวาล ฮิจเราะห์ศักราช 1442 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เว...
อ่านต่อ
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1442
 • 12 April 2021
 • 3950
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ......................      ตามที่ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช1442 ในวันจันนทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏ...
อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด
การสัมมนาความร่วมมือองค์กรสตรีเพื่อปลดปล่อยอัลกุดส์และปาเลสไตน์
 • 2 March 2020
 • 1017
 • 0
29 กุมภาพันธ์ 2563 สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี โดยฝ่ายสตรี เยาวชนและเด็ก เปิดการสัมมนาความร่วมม...
อ่านต่อ
สภาเครือข่ายฯ ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย จ.สงขลา
 • 11 February 2020
 • 942
 • 0
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี นำโดย ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ประธานสภาเครื...
อ่านต่อ
ร่วมส่งมอบบ้านใหม่เพื่อผู้ยากไร้​ หลังที่​ 1 จากเหตุวาตภัย​
 • 8 November 2019
 • 1156
 • 0
สภาเครือข่ายช่วยเหลือมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี นำโดย ดร.วิสุทธิ์ บิลบ่าเต๊ะ ประธานสภาเครือข่ายฯ พร้อมด้วย นายอิสม่าแอน...
อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด
วะสะฏียะห์ฟอรั่ม เรื่อง อยู่กันอย่างไรท่ามกลางความหลากหลายทางศาสนาในสังคมไทย
 • 22 January 2020
 • 885
 • 0
21 มกราคม 2563 ณ อาคารสยาม ชั้น 7 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬ...
อ่านต่อ
คณะกรรมการสถาบันวะสะฏียะฮ์ฯ เข้าเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรี
 • 8 November 2019
 • 989
 • 0
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลเลา...
อ่านต่อ
ประชุมคณะกรรมการของสถาบันวะสะฏียะฮ์ฯ ครั้งที่ 1/2562
 • 8 November 2019
 • 989
 • 0
วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น. สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร....
อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด
หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารกองประจำการ วันอีฏิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.1442
 • 6 May 2021
 • 174
 • 0
หนังสืออนุมัติวันลาหยุดทหารกองประจำการที่นับถือศาสนาอิสลาม  ซึ่งมีความประสงค์จะไปประกอบศาสนกิจ เนื่องในวันอีฏิ้ลฟิตริ ประจำปี ฮ.ศ.1442 มีกำหนด 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 – 14 พฤษภาคม 2564  แต่เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ดังนั้น ข้าราชการที่...
อ่านต่อ
สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลามรับสมัครผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 5 ประจำปี 2564
 • 30 March 2021
 • 484
 • 0
สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรีรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่”รุ่นที่ 5 ประจำปี 2564 รับสมัครตั้งบัดนี้ จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดใบสมัคร >>>>
อ่านต่อ
บทคุฏบะฮฺ ฝ่าฟันวิกฤติ พิชิตเชื้อร้าย ร่วมแรงร่วมใจ ใช้มาตรการจากอิสลาม
 • 15 March 2020
 • 6278
 • 0
บทคุฏบะฮฺ “ฝ่าฟันวิกฤติ พิชิตเชื้อร้าย ร่วมแรงร่วมใจ ใช้มาตรการจากอิสลาม” ............ โดย ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะผอ.ศูนย์ประสานงานสานักจุฬาราชมนตรี ประจาภาคใต้ประธานฝ่ายวิชาการและการศึกษา คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย   ดาวน์โหลดบทคุตบะฮ์ โควิด19  
อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด