วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. จุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมี รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี (นายอรุณ บุญชม), เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่), เลขานุการจุฬาราชมนตรี (นายสุธรรม บุญมาเลิศ), รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน), ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี (นายปรีดา เชื้อผู้ดี) และรองเลขานุการจุฬาราชมนตรี (นายวุฒิชัย ธรรมนิยมกุล) ร่วมลงนามถวายพระพร ณ ห้องแดง ศาลาว่าการพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง