วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาแอ อาลี รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี กล่าวดุอาในพิธีส่งและอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2561 (ฮ.ศ.1439) โดยการบินไทยเที่ยวบินปฐมฤกษ์ TG 8800 จากท่าอากาศยานนราธิวาส - เจดดาห์  ซึ่งมี นายอนุชา โมกขะเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธี  พร้อมด้วยนายสุรพร พร้อมข้อมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส , ที่ปรึกษาสำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  คณะสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี  ณ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานนานาชาตินราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส